Mano Gilė

UŽDUOTIS: sukurti kampaniją, skatinančią vartotojus deklaruoti skaitiklių rodmenis iki metų pabaigos.
SPRENDIMAS: metų pabaigą rodantis skaitiklis  – geriausias priminimas apie dar neatliktus darbus namuose.

PRIEMONĖS: spaudos maketai, internetinis puslapis,  reklaminiai skydeliai internete.

darbai